Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Online behandelplan voor de Zorg

Wie werkt in de Zorg jongleert met tijd en kwaliteit. Voorop staat dat je zoveel mogelijk zinvol bezig wilt zijn en echte zorg wilt verlenen om je client te helpen. Maar er zijn nu eenmaal verantwoordelijkheden die minder zingevend zijn maar wel moeten, zoals administratie en rapportage. Dit moet gebeuren en dus het liefst zo makkelijk, efficiënt en betrouwbaar mogelijk zodat je zoveel mogelijk tijd voor het echte werk overhoudt. 

In een markt waarin de werkdruk hoog is en de belangen groot, is het nodig om  de zorg efficiënt af te stemmen op de te behalen doelen. Het coördineren van de samenwerking van diverse bij een client betrokken partijen en de cliënt zelf en het ondersteunen van de verantwoording van deze zorg naar gemeenten en instanties.

Hoe kun je zo optimaal mogelijk  doelen met je cliënt behalen en hier verantwoording over afleggen?

Online behandelplan voor de Zorg

Maak hiervoor gebruik van een online platform waarop alle betrokken partijen op een georganiseerde en laagdrempelige wijze kunnen samenwerken en communiceren. Synflows heeft een platform waarmee deze optimale samenwerking en verantwoording kan worden gefaciliteerd. In het CRM deel leg je zelf alle rollen en diensten vast, en met een workflow creeren wij voor jullie een online behandelplan waarin behandelaars samenwerken voor en met de cliënt passend bij jullie werkwijze. Iedere betrokken partij weet van elkaar wie met welke dienst betrokken is, kent de status en het is helder welke acties wanneer door wie moeten worden genomen. Met een app of via een desktop kan de cliënt zijn eigen behandelplan inzien, met hulpverleners communiceren en meldingen en tips ontvangen over relevante activiteiten. De voortgang van het behandelplan is eenvoudig in een persoonlijke rapportage met bijvoorbeeld taken, participatieladder, zelfredzaamheids-matrix of andersoortige dwarsdoorsnede weer te geven.In de afbeelding is een voorbeeld gegeven. Cliënt ‘Benny’ heeft via zijn app of desktop toegang tot die delen van het behandelplan die voor hem relevant zijn. Hij kan inzien welke diensten (de ronde bolletjes in de afbeelding hierboven) worden geboden en wie hierbij betrokken zijn.

De betrokken hulpverleners kunnen via hun eigen account informatie over de behandeling kwijt en daarmee de voortgang in het behalen van de doelstellingen bewaken. Benny krijgt berichtjes met acties en kan ook berichten aan hulpverleners versturen, bijvoorbeeld over zijn voortgang of vragen die hij heeft. Tussentijds en aan het einde van de behandelplan wordt een evaluatie opgemaakt en wordt het behandelplan afgesloten of vervolgd.

Verantwoording

Door rapportages over de mate waarin doelstellingen met welke middelen zijn behaald, realiseer je een optimale verantwoording aan opdrachtgevers. Er kan gerapporteerd worden over de diensten van de gehele organisatie, per behandelaar, per clientengroep of welke indeling dan ook nodig is. Deze rapportage kan worden ge-exporteren als data ten behoeve van rapportage, maar kan ook direct in een rapport-template worden gevat. Daarmee is rapporteren eenvoudig en wordt veel tijd bespaart in het samenstellen van rapportages.

Voordelen online behandelplan:

·      Inzicht in de doelen die bij de cliënt horen en de voortgang in het behalen ervan

·      Weten welke hulpverleners betrokken zijn en wat zij hebben afgesproken en gedaan

·      Gevoel bij de cliënt dat er altijd een lijn is, wat met meldingen is te vergroten

·      Eenvoudige rapportage over de te behalen doelen op diverse aggregatieniveaus

Gratis demo online behandelplan Zorg

Natuurlijk willen we je graag de gelegenheid geven deze mooie tool zelf te ervaren. Meld je daarom HIER aan voor een vrijblijvende demo!

Wie werkt in de Zorg jongleert met tijd en kwaliteit. Je wilt zoveel mogelijk zinvol bezig zijn en echte zorg verlenen om je client te helpen. Hoe kun je zo optimaal mogelijk doelen met je cliënt behalen en hier verantwoording over afleggen?

Pagina delen