Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Vernieuwing Synflows Platform


Om snel en goed te blijven door ontwikkelen, is naast uitbreiding van functionaliteit, ook technische vernieuwing nodig. Vervangen van bestaande functionaliteit met nieuwere technologie dient op een wijze te gebeuren die geen negatieve impact heeft en nog liever een voordeel met zich meebrengt voor onze klanten. In de afgelopen tijd is daar achter de schermen hard aan gewerkt. 

Voordelen vernieuwing 

Synflows is opgericht in 2019, maar heeft een lange historie. Zo ook de tooling waarmee wij voor onze klanten in de afgelopen jaren oplossingen hebben gerealiseerd en doorontwikkeld. Stapsgewijs zijn in de afgelopen periode voor nieuwe functionaliteiten een modernere techniek ingezet en zijn ook diverse bestaande onderdelen vanuit een monolithische architectuur in onze suite vervangen door Vue.js front-end componenten. Via verschillende RESTful microservices zijn deze verbonden met een gescheiden back-end. Via PostgreSQL databases, Message Queues en WebSockets zijn verschillende onderdelen met elkaar in verbinding. Dit biedt een aantal voordelen: 

  • Vue.js is gestructureerd, modulair en daarnaast flexibel te gebruiken binnen onze bestaande oplossing, waardoor ontwikkeling sneller gaat zonder tegen integratieproblemen aan te lopen. 

  • Het maakt scheiding van data en software eenvoudiger, wat performance verbeterd, de onderhoudbaarheid vergroot en afhankelijkheden minimaliseert 

  • Er is een ruime kennis in de markt over Vue.js, waardoor capaciteit voor doorontwikkeling breder beschikbaar is en onze medewerkers doorgroeien in een mainstream ontwikkeltaal.  

Vue.js hoog aangeschreven

De keuze voor Vue is 2 jaar geleden genomen en we zijn blij dat Vue.js in de pers en development communities hoog scoort: Vue.js is one of the top JavaScript frameworks, and it is replacing Angular and React most of the time.” (red: Valuecoders.com) 

We zijn gestart met onze eigen website in het kader van ‘eat your own dogfood’, gevolgd door onderdelen in de basisoplossing en zijn nu bezig met oplossingen van onze klanten. Klanten die reeds onderdelen in Vue.js met een PostgreSQL database in productie hebben zijn Drechtsteden en HypotheekVisie. De eerste nieuwe klant waarbij deze nieuwe architectuur leidend is ten opzichte van de oude gaat deze maand live! Bij andere klanten gaat dit in afstemming gefaseerd plaatsvinden, waarbij steeds de stelregel is dat er geen verlies van functionaliteit mag zijn en de nieuwe technologie wordt ingezet als deze een wens beter of sneller kan invullen.   

Roadmap

De Roadmap waarmee we onze oplossing vernieuwen heeft daarmee een ruime fasering, niet alles hoeft perse snel om, want de huidige technologie functioneert prima naar behoren. Bepaalde onderdelen blijven daarmee nog wel even in de bestaande tooling. We kijken momenteel naar een headlessCMS die we met een Vue.js voorzijde uitlezen. Deze wordt bij de eerder genoemde nieuwe klant (meer informatie volgt binnenkort) ingezet voor helpteksten en informatiebuttons en daarna opgenomen in de overige sites voor zaaksystemen en klantomgevingen. Ook hier geldt dat er geen onbedoeld verlies aan functionaliteit mag zijn en het tempo in overleg met de klant wordt bepaald. 

We zijn trots op deze vernieuwing, waarmee we onszelf blijven verbeteren en onze klanten optimaal kunnen blijven helpen.  Neem voor meer informatie contact met ons op.


         Demo

Om snel en goed te blijven door ontwikkelen, is naast uitbreiding van functionaliteit, ook technische vernieuwing nodig. Stapsgewijs is in de afgelopen periode verschillende onderdelen vanuit een monolithische architectuur in onze suite vervangen door Vue.js front-end componenten die via verschillende RESTful microservices verbonden zijn met een gescheiden back-end.

Pagina delen